มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ.ร่วมประชุมหารือกับศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์วิจัย GREEN, Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส
News Date18 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Bernard DAVAT และ Prof.Dr.Noureddine TAKORABET จาก ศูนย์วิจัย GREEN, Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการบรรยายพิเศษให้แก่อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา และเป็นการจัดงานฉลองครบรอบ 60 ปี มจพ. รวมทั้งร่วมประชุมวางแผนการดำเนินเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาการวิจัยภายใต้ความร่วมมือที่ได้ลงนามไว้ ในระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 218 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.
พัทธนันท์/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
อัชนี/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา